آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
 
 

شركت پتروشيمي کازرون (سهامي عام)به شماره ثبت 1237

از کلیه سهامداران محترم شرکت پتروشیمی کازرون دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت که در ساعت  9 صبح روز شنبه مورخ 1393/05/11 درمحل احداث مجتمع به آدرس شهرستان کازرون کيلومتر 35جاده کازرون به فراشبند سایت شرکت پتروشيمي کازرون برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
1- انتخاب اعضای هیئت مدیره

از تاریخ 1393/05/04 سهامداران محترم یا نمایندگان آنان با ارائه معرفی نامه کتبی می توانند به دفتر شرکت واقع در شهرستان کازرون خیابان امام خمینی جنب اداره پست ساختمان هادی طبقه دوم مراجعه و نسبت به دریافت برگه حضور در جلسه اقدام فرمایند. عدم ارائه برگه حضور موجب عدم ورود به جلسه خواهد بود.
 
                       هیئت مدیره شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام)

                            


 

شركت پتروشيمي کازرون (سهامي عام)

صنایع شیمیایی یکی از قدیمی ترین صنایع دنیا محسوب و بهمین لحاظ از اهمیت بسیار ویژه و غیر قابل انکاری در جوامع بشری برخوردار می باشد . پس از کشف الکل و اسید سولفوریک توسط رازی دانشمند بزرگ ایرانی علم شیمی وارد حیات بشری گردید و راه بسیار غامض و پر فراز و نشیبی را همواره طی کرده . کشف نفت و اهتمام در راستای پالایش آن موجب نهضت و جنبش بزرگی در ساخت انواع تولید مواد شیمیایی گردید . سنتز اوره توسط فردریک وهلر در سال 1828 میلادی تحول شگرفی در صنعت پتروشیمی ایجاد نموده و این صنعت را وارد مراحل جدید شکوفائی خود قرار داد پس از آن بشر در راستای دستیابی به مواد جدید و گسترش دامنه آن با استفاده از مواد آلی عمدتاً هیدروکربن های موجود در طبیعت بیاری گسترش این علم آمد تا در تولید صنایع مصنوعی موفق گردیده و در نتیجه محصولات پتروشیمی بسرعت در کلیه شئونات زندگی بشری جایگاه والا و ارزشمندی را بخود اختصاص داده و راه پیشبرد این اهداف را به سرعت گشوده و با حرکتی پر شتاب و غیر قابل باور یکی اهداف و نیات خاصه خود را تحصیل و کسب نماید.