آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
 
 

شركت پتروشيمي کازرون (سهامي عام)به شماره ثبت 1237

از کلیه سهامداران محترم شرکت پتروشیمی کازرون دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که رأس ساعت 9:00 الی 11:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 29/08/1392 در محل احداث مجتمع به آدرس : شهرستان کازرون - 35 کیلومتری جاده کازرون به فراشبند سایت شرکت پتروشیمی کازرون برگزار می شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش هئیت مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی شرکت
2- تصویب صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به
31/06/1392
3- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به
31/06/1393
4- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت
5- ساير موارديکه در صلاحيت مجمع عمومي عادی مي باشد


از تاریخ 26/8/1392 سهامداران محترم یا نمایندگان آنان با ارائه معرفی نامه کتبی می توانند به دفتر شرکت واقع در شهرستان کازرون خیابان امام خمینی جنب شرکت مخابرات ساختمان هادی طبقه دوم مراجعه و نسبت به دریافت برگه حضور در جلسه اقدام فرمایند.
 
                       هیئت مدیره شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام)

                            


 

شركت پتروشيمي کازرون (سهامي عام)

صنایع شیمیایی یکی از قدیمی ترین صنایع دنیا محسوب و بهمین لحاظ از اهمیت بسیار ویژه و غیر قابل انکاری در جوامع بشری برخوردار می باشد . پس از کشف الکل و اسید سولفوریک توسط رازی دانشمند بزرگ ایرانی علم شیمی وارد حیات بشری گردید و راه بسیار غامض و پر فراز و نشیبی را همواره طی کرده . کشف نفت و اهتمام در راستای پالایش آن موجب نهضت و جنبش بزرگی در ساخت انواع تولید مواد شیمیایی گردید . سنتز اوره توسط فردریک وهلر در سال 1828 میلادی تحول شگرفی در صنعت پتروشیمی ایجاد نموده و این صنعت را وارد مراحل جدید شکوفائی خود قرار داد پس از آن بشر در راستای دستیابی به مواد جدید و گسترش دامنه آن با استفاده از مواد آلی عمدتاً هیدروکربن های موجود در طبیعت بیاری گسترش این علم آمد تا در تولید صنایع مصنوعی موفق گردیده و در نتیجه محصولات پتروشیمی بسرعت در کلیه شئونات زندگی بشری جایگاه والا و ارزشمندی را بخود اختصاص داده و راه پیشبرد این اهداف را به سرعت گشوده و با حرکتی پر شتاب و غیر قابل باور یکی اهداف و نیات خاصه خود را تحصیل و کسب نماید.