شركت پتروشيمي کازرون (سهامي عام)
 
 

صنایع شیمیایی یکی از قدیمی ترین صنایع دنیا محسوب و بهمین لحاظ از اهمیت بسیار ویژه و غیر قابل انکاری در جوامع بشری برخوردار می باشد . پس از کشف الکل و اسید سولفوریک توسط رازی دانشمند بزرگ ایرانی علم شیمی وارد حیات بشری گردید و راه بسیار غامض و پر فراز و نشیبی را همواره طی کرده . کشف نفت و اهتمام در راستای پالایش آن موجب نهضت و جنبش بزرگی در ساخت انواع تولید مواد شیمیایی گردید . سنتز اوره توسط فردریک وهلر در سال 1828 میلادی تحول شگرفی در صنعت پتروشیمی ایجاد نموده و این صنعت را وارد مراحل جدید شکوفائی خود قرار داد پس از آن بشر در راستای دستیابی به مواد جدید و گسترش دامنه آن با استفاده از مواد آلی عمدتاً هیدروکربن های موجود در طبیعت بیاری گسترش این علم آمد تا در تولید صنایع مصنوعی موفق گردیده و در نتیجه محصولات پتروشیمی بسرعت در کلیه شئونات زندگی بشری جایگاه والا و ارزشمندی را بخود اختصاص داده و راه پیشبرد این اهداف را به سرعت گشوده و با حرکتی پر شتاب و غیر قابل باور یکی اهداف و نیات خاصه خود را تحصیل و کسب نماید.